donderdag 18 april 2013

Vooraankondiging: Themabijeenkomst ouderenzorg

http://www.rszk.nl/files/Oude_en_jonge_vrouw_full.jpg
Zorgverzekeraars hebben in 2012 enorme winsten gemaakt en nu wordt gesproken over het teruggeven van die winst door de maandelijkse zorgpremie te verlagen. Daarnaast speelt de discussie over de decentralisatie van zorgtaken van de Rijksoverheid naar gemeenten. Ook de vraag of mensen hun vermogen moeten inzetten om voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis te verblijven is heel actueel. Dit zorgt bij ouderen voor veel onrust en onzekerheid.  

Kortom er speelt veel op het gebied van de zorg en is een van de belangrijkste dingen in het leven. Door goede zorg blijven we langer gezond en zijn we sneller weer op de been. Het kabinet ziet de zorg vooral als een kostenpost die teruggedrongen moet worden. Het CDA wil juist dat onnodige zorgkosten voorkomen worden en dat het geld op een goede manier ingezet wordt.

De gemeente krijgt in de plannen van het kabinet voor een deel van de zorg steeds meer taken en verantwoordelijkheden. Hoe gaan we daar als gemeente mee om en wat gebeurd er al binnen Oegstgeest met de zorg.

Daarom organiseert het CDA-Oegstgeest voor de zomer een themabijeenkomst over ouderenzorg voor iedereen in Oegstgeest die met vragen of zorgen zit hierover.

Meer informatie over de bijeenkomst, locatie en sprekers volgt later.