vrijdag 5 juli 2013

Denk mee, praat mee op 10 juli


In de zaal naast de bibliotheek (winkelcentrum Lange Voort) organiseert het CDA – Oegstgeest
voor leden en niet-leden een avond over de thema's die de volgende gemeenteraadsverkiezingen
(maart 2014) zullen bepalen.

Iedereen kan meedenken en meepraten over:

  • Is er een toekomst voor Oegstgeest: blijven we zelfstandig, gaan we meer regionaal samenwerken of fuseren?
  • Oegstgeest heeft 80 miljoen schuld. Dit komt neer op zo’n 10.000 euro per huishouden: moeten de gemeentelijke belastingen omhoog, gaan de voorzieningen achteruit, en zo ja welke dan?
  • Burgers aan de slag: gaan we bezuinigen en dan zelf het openbaar groen onderhouden, de fietspaden sneeuwvrij houden en de stoeptegels recht leggen?
  • Verlagen subsidies voor de sport: wat gebeurt er met onze sportverenigingen als de gemeente kostendekkende tarieven gaat hanteren  en de contributies moeten worden verhoogd?
  • Het rijk snijdt in de zorg en maakt de gemeente verantwoordelijk: wie zorgt er voor ons als de verzorgingshuizen sluiten? Komt de buurvrouw dan stofzuigen ? Krijgen we voor kinderen met problemen geen PGB meer? 

Op 10 juli bent u vanaf 20.30 uur welkom om uw stem te laten horen.

Perspectief voor 2014

Donderdagavond 4 juli heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota 2014 - 2017 behandeld. In deze nota beschrijft het College hoe, op dit moment, de financiën van de gemeente er voor 2014 en verder voor staan.
In de ogen van het CDA is alleen het financiële perspectief te weinig. De Perspectiefnota is het moment om ook inhoudelijk aan te geven wat de politieke prioriteiten zijn. Hieronder vindt u de bijdrage van het CDA.