dinsdag 27 augustus 2013

Oppositiepartijen doen WOB-verzoek voor integriteitsrapporten


OEGSTGEEST- Oppositiepartijen CDA, Lokaal en Transparant Oegstgeest dienen gezamenlijk een WOB-verzoek in om inzage te krijgen in de integriteitsrapporten van de gemeente Oegstgeest.
Eerdere verzoeken om inzage werden door het College afgewezen.

Begin juli kwamen twee rapporten beschikbaar over integriteitsschendingen binnen de gemeente. De incidenten hadden betrekking op ‘mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden’ en ‘de financiële organisatie en belangen van één van de projecten’. De drie partijen willen weten welke rol het College hierin gespeeld heeft en eisen daarom inzage in de rapporten.

Een eerder verzoek op grond van de Gemeentewet werd door het College afgewezen. Daarom dienen de partijen nu een verzoek in op grond van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).
'Het is zeer ongebruikelijk dat raadsleden een WOB-verzoek in moeten dienen om informatie los te krijgen van het College. Eigenlijk is het een schande.' stelt fractievoorzitter Marien den Boer. 

Op 12 september is er een extra gemeenteraadsvergadering over de kwestie. De partijen hebben de rapporten nodig om zich voor te kunnen bereiden op de vergadering.

donderdag 15 augustus 2013

CDA houdt mogelijkheid tot rechtzaak open


OEGSTGEEST - Oppositiepartij CDA houdt de mogelijkheid open om via de rechter inzage in twee rapporten over integriteit te krijgen. Ondertussen probeert de partij via schriftelijke vragen meer informatie over de geheime rapporten te krijgen.

Op 12 september aanstaande vergadert de gemeenteraad over de integriteitskwesties binnen de gemeente rond de, zoals diverse media meldden, ‘mogelijke belangenverstrengeling bij de inhuur van derden’ en ‘de financiële organisatie en belangen van één van de projecten’. Deze kwesties zouden hebben geleid tot disciplinaire maatregelen tegen een aantal ambtenaren.

Fractievoorzitter Marien den Boer (CDA) geeft aan dat een rechtszaak voeren tegen het College een grote stap is. ‘Wij zien op dit moment nog andere mogelijkheden om informatie boven tafel te krijgen, maar bereiden ons ondertussen wel voor op een mogelijke stap naar de rechter.’
Het CDA heeft daarom een lijst met concrete vragen opgesteld om meer te weten te komen over wat er in de rapporten staat.
Zo wil de partij weten wie er bij het onderzoek betrokken zijn geweest en of ook oud-wethouders zijn betrokken. ‘In de informatie die we gekregen hebben wordt tot nu toe teveel alleen naar de ambtenaren gekeken,’ aldus Den Boer, ‘wij willen weten welke rol het College heeft gehad en of ook zij actiever hadden moeten zijn.’
De partij wil ook weten om welke bedragen het gaat. ‘Wij kunnen daar nu niets over vinden.’, geeft Den Boer aan.
Een deel van de vragen is geheim omdat er informatie uit de vertrouwelijke raadsmededeling van 9 juli in staat. Den Boer: ‘Ik vind het erg dat ik zoveel dingen geheim moet houden, terwijl openheid hierover meer vertrouwen zou geven.’

Den Boer houdt nadrukkelijk de mogelijkheid van een rechtszaak open, maar hoopt dat deze stap niet nodig is. ‘Wij willen als CDA ons werk goed kunnen doen. Wij gaan er vanuit dat het College dit ook wil, hoewel dit nu niet zo lijkt. Daarom hebben wij recht op alle informatie die wij relevant vinden. Openbaar of vertrouwelijk. Ik verwacht dat het College toch voldoende vertrouwen heeft in onze integriteit zodat wij over de informatie kunnen beschikken.’
Aangezien de rapporten er zijn verwacht het CDA eind volgende week antwoord van het College te krijgen.