zondag 22 december 2013

Sportsamenwerking trapt af met koude douche

Het CDA heeft tijdens de raadsvergadering van december een motie ingediend waarin het College werd opgeroepen om de lastenverzwaringen voor sportverenigingen voor de jaren 2013 en 2014 op te schorten. De lastenverzwaringen waren door de gemeente opgelegd toen de verenigingen hun contributies al hadden vastgesteld. Daardoor kunnen de verenigingen de lastenverzwaring niet op een fatsoenlijke manier opvangen. Ze teren in op hun reserves, sommige zo ver dat hoog nodige investeringen niet meer kunnen worden gedaan.

Het CDA betreurt de valse start. De gemeente zou voor slechts €40.000 met een schone lei kunnen bouwen aan de toekomst. De verenigingen zijn namelijk bereid hun steentje bij te dragen en voor meer sportkosten op te draaien. Bovendien past het de gemeente om de hand in eigen boezem te steken. Van de beloftes van het vorige college om in gesprek te gaan met alle verenigingen en zo op maat uitvoering te geven aan het accomodatiebeleid en de ‘kostendekkende tarieven’, is niets
terecht gekomen. In afwachting van de dialoog kwam opeens de factuur.

Het CDA vroeg clementie voor de clubs, want hoewel geen enkele vereniging zal ‘omvallen’ worden ze uitgekleed juist op het moment dat de gemeenteraad in nauwe samenwerking met de clubs wil bouwen aan een solide toekomst. Die samenwerking begint nu onnodig met een koude douche en een klap in het gezicht vindt het CDA.

Helaas stemden de coalitiepartijen PrO, VVD en LO tegen de CDA-motie. Een gemiste kans om een belangrijk pijnpunt weg te nemen, het vertrouwen te herstellen en in gezamenlijkheid te werken aan duurzame financiering van sport in Oegstgeest.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen