maandag 24 februari 2014

Decentralisaties zijn een belangrijke kans

De komende jaren worden veel taken op het gebied van jeugdzorg, ouderenzorg en werk overgedragen aan de gemeente. Het CDA ziet deze nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van zorg als een belangrijke kans. Een kans om goed voor elkaar te krijgen dat niet procedures, maar mensen die zorg nodig hebben weer centraal komen te staan.
Daarom strijdt het CDA voor persoonlijke zorgbudgetten, zodat mensen, na advies, zoveel mogelijk zelf hun zorg kunnen kiezen. Het CDA wil vrijwilligers en mantelzorgers—de naasten van chronisch zieken, ouderen en kinderen die jeugdhulp nodig hebben—ondersteunen, zodat zij de belangrijke zorgtaken die zij vaak met zoveel toewijding op zich nemen vol kunnen houden. Dit onder andere door respijtzorg en dagbesteding te verbeteren en bureaucratie te verminderen.  

Mensen zonder werk die hun bijdrage willen leveren aan de samenleving wil het CDA beter koppelen aan organisaties die vrijwilligers zoeken en bedrijven die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen