Gemeenteraadsleden

CDA-fractie v.l.n.r.: Marien den Boer (fractievoorzitter) en Eibertjan van Blitterswijk

Marien den Boer (1983)
Marien den Boer was al jong politiek geïnteresseerd. Thuis werd er aan tafel regelmatig over gesproken. Op zijn 15e werd hij lokaal actief. Op de middelbare school in Leiderdorp deed hij mee aan 'Wegwijs op het gemeentehuis' en het Nationaal Jeugddebat.
De keuze voor het CDA is een natuurlijke keuze. De grondbeginselen van het CDA passen, naast zijn protestantse opvoeding, in zijn kijk op de samenleving. Het uitgangspunt dat iedereen eigen talenten heeft die hij of zij kan inzetten voor de samenleving, met een beperkte rol voor de overheid, is erg belangrijk voor Marien.
In september 2007 werd Marien geïnstalleerd als gemeenteraadslid en is sinds 2010 fractievoorzitter.
Marien is getrouwd met Inge en heeft een dochter. Hij werkt als senior adviseur bedrijfsvoering bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag en is fervent twitteraar (@mariendenboer).

Marien heeft in zijn portfeuille: Financien, Ruimtelijke Ordening, Verkeer, Regionale Samenwerking, Servicepunt71, Riolering, Wateractieplan, Duurzaamheid, Toekomstvisie

Eibertjan van Blitterswijk (1986)
Eibertjan van Blitterswijk is 26 jaar en evenveel jaar Oegstgeestenaar. Sinds 2004 is hij in verschillende functies actief binnen het CDA.  Als raadslid wil hij zijn steentje bijdragen aan ons dorp en aan rechtvaardige besluitvorming. Het verbinden van problemen met creatieve oplossingen en het samenbrengen van mensen om zo met elkaar iets vóór elkaar gedaan te krijgen, drijft hem als raadslid.  CDA’er is Eibertjan omdat hij vanuit zijn christelijke overtuiging pal staat voor de principes waarop het CDA is gebouwd, kort samengevat: in alles streven naar Rechtvaardigheid. In het dagelijks leven is Eibertjan bestuurskundige met als specialisme Public Affairs. Daarnaast is hij groot fan van Ajax.

Eibertjan heeft in zijn portefeuille: Openbare Orde & Veiligheid, Sociale Zaken, Onderwijs, Communicatie, Sport & Recreatie,  Jeugdbeleid, Volksgezondheid, Kunst & Cultuur, Welzijn, Zorg, Politie, Brandweer, Personeel & Organisatie, Burgerzaken en Economische Zaken & Werkgelegenheid

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen